Milieu en klimaat

Nordmann-sparren binden CO2

Plantengroei bouwt organisch materiaal op door CO2 uit de atmosfeer te verbruiken. Kerstbomen zijn er heel goed in! Ze gebruiken CO2 in hun levensproces, en onderweg wordt het omgezet in koolstof, dat wordt gebonden in stammen, takken, naalden en in de aarde. Binnen een jaar kost een kerstboom die klaar is om te worden verkocht ongeveer 4 kg CO2 en gedurende de gehele levensduur van 10 jaar is dit 18 kg CO2. Dit betekent dat elk jaar 3,3 ton koolstof of 12,2 ton CO2 wordt gebonden aan één hectare kerstbomen. Dit is hetzelfde bereik als in de Nederlandse bossen.

De verklaring is dat de kerstbomen dicht zijn en snel groeien (tot 2 cm per dag). Wanneer de kerstbomen worden gerooid, blijven naalden, takken en grote hoeveelheden wortels achter en worden ze stukje bij beetje onderdeel van het koolstofreservoir van de aarde. Tegelijkertijd is de teelt van bomen in de kerstboomproductie zachtaardig, omdat deze gewoon het aardoppervlak “krabt” en slechts om de 10 jaar plaatsvindt. Dit geeft u een ongestoorde koolstofopslag in vergelijking met andere vormen van landbouwproductie.

De grote binding wordt bevorderd door een kleine en op behoeften gebaseerde bemesting, en daarom groeien de bomen snel en binden ze veel CO2.

Als de kerstbomen na Kerstmis worden verbrand in plaats van olie, steenkool of gas, verplaatsen ze de fossiele brandstoffen. De kerstbomen verschonen daarom de atmosfeer wanneer minder fossiele CO2 wordt geproduceerd en leveren zo een positieve bijdrage aan de CO2-balans. De meest gebruikelijke manier om de kerstbomen weg te gooien, is middels recyclingstations waar de bomen worden gecomposteerd en de opgehoopte koolstof vrijkomt wanneer de compost in stedelijke of privé-tuinen wordt gebruikt.

Bron: https://www.christmastree.dk/de/wussten-sie/nordmanntannenbaeume-binden-co2/